Rapportage digitale Eindtoets (Basis en Niveau), Intelligentietest en toets Basisvaardigheden
Digitale Eindtoets Basis en digitale Eindtoets Niveau Alleen als uw leerlingen alle negen taken van de digitale Eindtoets Basis of digitale Eindtoets Niveau hebben afgerond, kan Cito een Leerlingrapport maken. Dit Leerlingrapport heeft dezelfde vorm als het Leerlingrapport bij de papieren Eindtoetsen.

Afhankelijk van de datum waarop uw school de toets heeft afgerond, ontvangt u van ons het volgende: - digitale Eindtoets(en) afgerond vóór 20 februari 2013: in de loop van de week van 25 februari kunt u op Cito Portal de standaardscore van uw leerlingen bekijken. In de week van 4 maart ontvangt u van ons de definitieve Leerlingrapporten. digitale Eindtoets(en) afgerond op of na 20 februari 2013: in de week van 4 maart kunt u op Cito Portal de standaardscore van uw leerlingen bekijken en ontvangt u van ons de definitieve Leerlingrapporten. - Wanneer u de toets afrondt na 4 maart 2013 ontvangt u van ons binnen vijf werkdagen de definitieve Leerlingrapporten. De standaardscores kunt u binnen drie werkdagen bekijken op Cito Portel.
Pas als alle leerlingen van uw school alle taken van de digitale Eindtoets Basis of digitale Eindtoets Niveau hebben afgerond, kan Cito de Schoolrapportages voor uw school aanmaken.
Intelligentietest Als u de antwoordbladen van de Intelligentietest voor 8 februari 2013 instuurt, volgt de rapportage gelijk met de rapportage van de Eindtoets 2013. Als u de antwoordbladen na 8 februari 2013 instuurt, geldt een verwerkingstijd van twee weken. Tot medio april 2013 kunt u antwoordbladen van de Intelligentietest opsturen.
Toets Basisvaardigheden Scholen die de toets Basisvaardigheden deel 1 vóór 1 februari 2013 hebben afgenomen en de antwoordbladen hebben opgestuurd, ontvangen de rapportage in week 11, de week vanaf 11 maart. Als u de toets na 1 februari 2013 hebt afgenomen, dan wordt de rapportage tussen 18 maart en 14 april uitgeleverd.

Voor meer informatie over de Cito-toets en oefenen voor de Cito-toets, kun je het beste een bezoekje brengen naar onderstaande websites.